Om Danish Matters

Hvad er Danish Matters?

Danish Matters er en kursusvirksomhed, som udbyder kurser i dansk for udenlandske medarbejdere i Københavnsområdet samt i Nordsjælland.

Kursisterne er medarbejdere, som bor i Danmark permanent, eller som arbejder her på kontrakt.

Mange udenlandske ansatte har stor gavn af at kunne tale dansk på arbejdspladsen enten det så er i fagligt øjemed eller de ønsker at tale dansk med deres kolleger. Nogle gange er det en leder, der finder det hensigtsmæssigt, at medarbejderen tager et danskkursus og andre gange er det den ansatte selv, som har specifikke ønsker, som vedkommende ønsker mødt.

Danish Matters er en enkeltmandsvirksomhed, hvilket har mange fordele: Når du henvender dig til Danish Matters er det altid den samme person, du kommer i kontakt med. Endnu bedre er det, at det er din underviser, som du taler med om det kursus, du eller din medarbejder ønsker. Dette giver en sammenhængskraft i dialogen om faglighed, indsats og udbytte, som er meget værd for både kursist og underviser. I Danish Matters er der altså ingen mellemmænd, og kommunikationen holdes dermed intakt.

Hvem er underviseren?

Mit navn er Tina Bacher, og jeg har undervist i dansk som andet sprog i ca. 10 år og har haft min egen virksomhed næsten lige så længe.

Jeg er oprindeligt uddannet Cand.mag i Fransk og Kulturformidling fra Københavns Universitet, men har også taget moduler indenfor dansk som andet sprog. Ved siden af Danish Matters er jeg også Associate Professor på DIS, hvor jeg underviser amerikanske universitetsstuderende i dansk.

Som 20-årig boede jeg et års tid i Bruxelles, hvor jeg var au-pair hos en fransktalende familie og gik på sprogskole hver dag for at lære fransk. Derfor kender jeg lidt til både de kulturelle og de sproglige udfordringer, du kan opleve ved at bo i et andet land.

Min fantastiske oplevelse på sprogskolen i Belgien har dannet hele grundlaget for, at jeg nu har mulighed for at undervise dig i dansk. Jeg var nemlig utrolig fascineret af mine undervisere, som jeg fandt var dygtige både fagligt og pædagogisk. I mange år lå tanken om en dag selv at undervise udlændinge i mit eget modersmål og summede i mit hoved, indtil den dag, hvor jeg besluttede at gøre den til virkelighed.

Jeg har arbejdet for flere forskellige sprogvirksomheder: Det ikke længere eksisterende Dansk Kompetence, AAC Global (som er lukket i Danmark), EEC sprogskole, International Communication og Studieskolen. På sidstnævnte krævedes en universitetsgrad i et sprog samt moduler i dansk som andet sprog, og samme uddannelsesniveau kræves også på min nuværende (udover Danish Matters) arbejdsplads, DIS.

Jeg ønsker at give dig en ligeså god undervisning, som jeg giver og har givet alle andre kursister.

Jeg plejer at sige: Jeg gik ind i denne branche, fordi jeg interesserede mig for sprog – men jeg er blevet i den, fordi jeg interesserer mig for mennesker.

Jeg har undervist på alle niveauer og haft med mange mennesker at gøre. Og jeg elsker det. Jeg elsker at møde mennesker fra hele verden og se dem vokse i takt med, at de bliver bedre til dansk. Der er ikke de accenter, stave- eller udtalemåder, jeg ikke har set eller hørt, og alle mine kursister bliver mødt med samme grundholdning: hvilket niveau eller behov har du? Og: hvordan kan jeg bedst imødegå dette?

Med andre ord: jeg interesserer mig kun for, hvor lidt eller hvor meget du kan ud fra den betragtning, at jeg er nødt til at kende dit niveau og dine udfordringer for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Hvor foregår undervisningen?

Du og jeg bliver enige om et undervisningssted, som er muligt for os begge. Dette kan være i dit eget hjem, på din arbejdsplads, i et mødelokale på et bibliotek eller et andet sted. Jeg kan undervise alle steder, når bare der er et bord og to stole – samt stille og roligt! Jeg foretrækker dog også at have enten et whiteboard (optimalt) eller en flip-over til rådighed.

Hvordan kommer vi i gang?

Du eller din medarbejder kontakter Danish Matters ved enten at skrive en e-mail til tina@danishmatters.dk, en sms (51840214) eller ved at udfylde kontaktformularen. Når kursustype er valgt, modtager du en kontrakt forud for hvert kursus, ligesom betaling også skal falde før kursusstart. Inden kurset (dog ikke begynderkurser) udfylder du også et forventningsskema, så der allerede inden undervisningen er en vis klarhed over målet. Vi kan dog altid justere undervejs.

Ved endt kursus beder Danish Matters dig om at udfylde et evalueringsskema.

På den måde er der en rød tråd hele kurset igennem.

Et ofte stillet spørgsmål: ”Kommer jeg til at tale flydende dansk efter 10 undervisningsgange?”

Det enkle svar lyder: Det ville da være dejligt!

Men ofte kræver et flydende sprog mere tid. Sprog er en kompleks størrelse med mange nuancer, som ikke læres flydende på kort tid. Sprogindlæring er en proces, og det skaber blot frustrationer at tro, at man efter kort tids undervisning i et nyt sprog kan gå til et forældremøde på sit barns skole eller deltage i et møde på arbejdspladsen og forstå det ofte hurtige og udprægede dagligdagssprog, der tales her.

Et godt råd: Sammenlign dit danskkursus med at tage kørekort. Her vil du sikkert nikke genkendende til, at man ikke er god til at køre bil, blot man har bestået teoriprøven, og ej heller hvis man har kørt bil med sin kørelærer i nogle få timer. Når man befinder sig i en indlæringssituation, gennemgår man forskellige faser i den proces, der går forud for at lære et sprog godt nok til at kunne begå sig. Derfor: Hav tålmodighed og brug dit dansk! Du kan få nok så mange sprogtimer, men du lærer kun dansk ved at bruge dansk! Brug sproget så meget som muligt, så du kan udvikle din kunnen og dit kendskab.

Som vi siger på dansk: ”Øvelse gør mester”

Jeg glæder mig til at undervise dig!

Med venlig hilsen

Tina Bacher